• کاربرگ
  هفت‌مربعی در الگوی مربعی
  زهره پندی
  هفت‌مربعی در الگوی مربعی

  در این کاربرگ یک الگوی مربعی مطرح شده است و روش‌های مختلف پیدا کردن تعداد چوب‌کبریت‌ها در جمله‌ی هفتم بررسی می‌شود و هر روش به جمله‌های بیست‌وپنجم، صدم و میلیونم…

 • کاربرگ
  حلزون نمایش اعشاری اعداد
  زهره پندی
  حلزون نمایش اعشاری اعداد

  در این بازی فرصتی برای مقایسه‌ی اعداد با نمایش اعشاری و بررسی نسبت میان آن‌ها فراهم می‌شود. اعداد در این بازی می‌توانند اعداد مختلفی باشند. در اینجا چند نمونه از…

 • کاربرگ
  کسر در نقاشی‌ها
  کسر در نقاشی‌ها

  در این کاربرگ تعدادی نقاشی هنری قرار داده شده‌است و قرار است دانش‌آموزان تلاش کنند تا مقدار کسری مربوط به هر رنگ را در این نقاشی‌ها تعیین و با هم…

 • کاربرگ
  یک‌دوم‌هایی که می‌بینم!
  نگار وکیلی
  یک‌دوم‌هایی که می‌بینم!

  در این منبع، دو کاربرگ آمده‌است که در هر یک از کاربرگ‌ها یک تصویر متفاوت برای پیدا کردن یک‌دوم‌ها، قرار داده شده‌است. درجه‌ی پیچیدگی تصاویر با هم متفاوت است.

 • کاربرگ
  ماشین‌های «چند برابر کُن»
  ماشین‌های «چند برابر کُن»

  در این کاربرگ بچه‌ها با مفهوم چند برابر کردن در ماشین‌های ورودی – خروجی کار می‌کنند و چند مسئله مربوط به آن‌ها را حل می‌کنند.

 • کاربرگ
  مساحت شکل‌های پاره پوره
  مساحت شکل‌های پاره پوره

  در این کاربرگ تعدادی شکل می‌بینیم که بخشی از آن‌ها پاره شده است. قرار است بچه‌ها مساحت هر شکل را قبل از پاره شدن آن پیدا کنند.

 • کاربرگ
  قدم زدن تصادفی
  زهره پندی
  قدم زدن تصادفی

  در این کاربرگ، دستورالعمل و صفحه‌ی بازی یک بازی شانسی معروف به نام «قدم زدن تصادفی» آمده است. این بازی با یک سکه انجام می‌شود.

 • کاربرگ
  عددی غیر حقیقی
  زهره پندی
  عددی غیر حقیقی

  این کاربرگ برای فکر کردن به عددی خارج از محور اعداد حقیقی شده است که می‌تواند در اولین جلسه‌ی معرفی اعداد مختلط نیز استفاده شود.

 • کاربرگ
  پیدا کردن اعداد از روی ب.ش.م. و ک.م.م.
  پیدا کردن اعداد از روی ب.ش.م. و ک.م.م.

  در این کاربرگ قرار است جفت اعداد را به کمک ب.ش.م. و ک.م.م. آن‌ها پیدا کنیم.

 • کاربرگ
  نمودارهای درختی تجزیه‌ی ۹۰
  نمودارهای درختی تجزیه‌ی ۹۰

  در این کاربرگ تلاش شده است همه‌ی حالت‌های نمودار درختی تجزیه‌ی عدد ۹۰ پیدا شود. این فعالیت فرصتی برای تفکر نظام‌دار با موضوع مسئله‌ای در نظریه‌ی اعداد طبیعی را فراهم…

 • کاربرگ
  چند برابری
  چند برابری

  در این کاربرگ چند مسئله برای توسعه‌ی فعالیت چند برابری آورده است. فکر کردن به مفهوم چندبرابری از پیش‌زمینه‌هایی است که به بچه‌ها کمک می‌کند ضرب را به عنوان یک…

 • کاربرگ
  دوز اعداد صحیح
  زهره پندی
  دوز اعداد صحیح

  این بازی، یک بازی دوز است که با جمع و تفریق کردن اعداد صحیح پیش می‌رود و برای آن به دو تا تاس خاص نیاز دارید که روی آن‌ها اعداد…

 • کاربرگ
  تخمین تعداد درختان
  زهره پندی
  تخمین تعداد درختان

  در این کاربرگ، یک مسئله درباره‌ی تخمین تعداد طرح شده است که دانش‌آموزان می‌توانند به روش‌های مختلفی به آن فکر کنند.

 • کاربرگ
  نزدیک‌ترین حاصل به ۱۰۰
  نزدیک‌ترین حاصل به ۱۰۰

  در مسئله‌ی مطرح شده در این کاربرگ بچه‌ها قرار است با اعداد که از ریختن تاس به دست می‌آورند، عبارت ضربی بسازند که حاصل آن تا حد امکان به ۱۰۰…

 • کاربرگ
  چهارضلعی‌ها روی جدول جمع
  زهره پندی
  چهارضلعی‌ها روی جدول جمع

  در این کاربرگ که در دو صفحه تنظیم شده است، دو فعالیت در دو سطح مختلف درباره‌ی ارتباط میان اعداد در جدول جمع، آمده است.

 • کاربرگ
  چهارضلعی‌ها روی جدول ضرب
  زهره پندی
  چهارضلعی‌ها روی جدول ضرب

  در این کاربرگ که در دو صفحه تنظیم شده است، دو فعالیت در دو سطح نزدیک به هم درباره‌ی ارتباط میان اعداد در جدول ضرب، آمده است. یکی از آن‌ها…

 • کاربرگ
  اندازه‌گیری طول
  اندازه‌گیری طول

  در این کاربرگ ۲۰ تا فعالیت برای تجربه کردن اندازه‌گیری طول آمده است. هر فعالیت ایده‌ای برای اندازه‌گیری دارد که تقریباً متفاوت از فعالیت‌های دیگر است.

 • کاربرگ
  صفحه‌های بازی مسیرهای انگشتی
  نگار وکیلی
  صفحه‌های بازی مسیرهای انگشتی

  این کاربرگ که مربوط به طرح یادگیری مسیرهای انگشتی است، در ۴ صفحه تنظیم شده است. در دو صفحه‌ی اول حالت اول صفحه‌ی بازی و در دو صفحه‌ی دوم حالت…

 • کاربرگ
  حرکت L روی جدول چند ستونی
  زهره پندی
  حرکت L روی جدول چند ستونی

  در این کاربرگ، یک مسئله‌ی چند مرحله‌ای درباره‌ی ارتباط میان اعداد در یک جدول nستونی آمده است. این مسئله فرصتی برای جبرورزی برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

 • کاربرگ
  غولِ بزرگ و غولِ کوچک
  غولِ بزرگ و غولِ کوچک

  در این فعالیت بچه‌ها مسئله‌ای مرتبط با دو غول را حل می‌کنند که طول قدم‌های متفاوتی دارند اما دوست دارند با هم راه بروند. در این منبع دو کاربرگ موجود…

 • کاربرگ
  تعداد زیادی تاس
  زهره پندینگار وکیلی
  تعداد زیادی تاس

  در این کاربرگ تصویر تعداد زیادی تاس دیده می‌شود و قرار است بچه‌ها راهی برای شمارش تعداد کل نقطه‌هایی که می‌بینند پیدا کنند. در فایل‌های زیر دو نسخه پوستر با…

 • کاربرگ
  مرتب کردن شکل‌های هندسی
  نگار وکیلی
  مرتب کردن شکل‌های هندسی

  در این کاربرگ دانش‌آموزان الگوهای مختلفی را به کمک شکل‌های هندسی می‌سازند.

 • کاربرگ
  پشت جدول ۱ تا ۱۰۰
  زهره پندی
  پشت جدول ۱ تا ۱۰۰

  در این کاربرگ، یک مسئله درباره‌ی ارتباط میان اعداد در جدول ۱ تا ۱۰۰ آمده است. این مسئله می‌تواند فرصتی برای عبور از اعداد و جبرورزی برای دانش‌آموزان مهیا کند.

 • کاربرگ
  پازل خالی جدول ۱ تا ۱۰۰
  زهره پندی
  پازل خالی جدول ۱ تا ۱۰۰

  با نوشتن یک یا چند عدد در هر کدام از قطعه‌های یک جدول، یک پازل جدول ۱ تا ۱۰۰ درست می‌شود. هم طرح پازل و هم حل آن فرصت خوبی…

 • کاربرگ
  کارت بینگو در جدول ۱ تا ۱۰۰
  زهره پندی
  کارت بینگو در جدول ۱ تا ۱۰۰

  در هر کدام از این کارت‌ها تنها ۳۰ تا عدد از کل اعداد جدول ۱ تا ۱۰۰ دیده می‌شود. این کارت‌ها برای بازی‌ها و فعالیت‌های مختلف از جمله بازی بینگو…

 • کاربرگ
  پازل جدول ۱ تا ۱۰۰
  زهره پندی
  پازل جدول ۱ تا ۱۰۰

  هر جدول ۱ تا ۱۰۰ که بعضی از عددها را دارد، به تعدادی قطعه تقسیم شده است. هر کدام از دانش‌آموزان می‌توانند با برش دادن قطعه‌ها، یک پازل بسازند.

 • کاربرگ
  قطعه‌های خالی جدول ۱ تا ۱۰۰
  زهره پندی
  قطعه‌های خالی جدول ۱ تا ۱۰۰

  اگر دانش‌آموزان با جدول ۱ تا ۱۰۰ و چگونگی قرار گرفتن عددها در این جدول آشنا باشند، طراحی قطعه‌هایی از آن می‌تواند فرصتی برای حل و طرح مسئله باشد. معلم…

 • کاربرگ
  قطعه‌های جدول ۱ تا ۱۰۰
  زهره پندی
  قطعه‌های جدول ۱ تا ۱۰۰

  هر قطعه، قسمتی از یک جدول ۱ تا ۱۰۰ است. دانش‌آموزان با پر کردن قطعات با عددهای مناسب، درک خود از اعداد و ارتباط میان آن‌ها در این جدول را…

 • کاربرگ
  جدول‌ ۱ تا ۱۰۰ با خانه‌های خالی
  زهره پندی
  جدول‌ ۱ تا ۱۰۰ با خانه‌های خالی

  این کاربرگ در چهار صفحه تنظیم شده است و در هر صفحه یک جدول ۱ تا ۱۰۰ با تعدادی خانه‌ی خالی دیده می‌شود. پر کردن این جدول‌ها، هم فرصتی برای…

 • کاربرگ
  رژه‌ی حیوانات
  نگار وکیلی
  رژه‌ی حیوانات

  دانش‌آموزان با ردیف کردن این کارت‌ها رژه‌ای از حیوانات مختلف درست می‌کنند و با بررسی مجموع تعداد پاهای آن‌ها در واقع روی ترکیب‌های مختلف اعداد کوچک کار می‌کنند.