درباره‌ی ما

پروژه‌ی امید ریاضی حول این ایده‌ی اصلی شکل گرفته است: «همه‌ی کودکان حق دارند از آموزش ریاضی باکیفیت و فراگیر برخوردار باشند.» ما به عنوان گروهی از معلمان و آموزش‌گران ریاضی تلاش می‌کنیم در این پروژه به سهم خودمان، قدمی برای آموزش ریاضی باکیفیت و همگانی برداریم.

برای دستیابی به آموزش ریاضی باکیفیت، عناصر بسیاری مانند امکانات و ابزارهای آموزشی، فضای مناسب، محتوای آموزشی و غیره موثر هستند. ما در امید ریاضی روی «محتوا» تمرکز کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم سطوح مختلفی از محتوای باکیفیت را تولید کنیم. این محتواها در سطوح مختلفی از جمله منابع آموزشی، طرح‌های یادگیری، مقاله‌های پشتیبان در حوزه‌ی معلمی و اسناد پشتیبان در حوزه‌ی اهداف یادگیری ریاضی هستند.

ما باور داریم همه‌ی کودکان باید فرصت مواجهه با ریاضیات ارزشمند را داشته باشند و همه‌ی آن‌ها می‌توانند به ورزیدگی در ریاضی دست پیدا کنند. به همین جهت فراهم کردن فرصت آموزش ریاضی باکیفیت برای همه‌ی کودکان مهم‌ترین هدف ما در این پروژه است. فعالیت‌های ما برای رسیدن به این هدف دو مسیر عمده را دنبال می‌کنند.

۱. به جهت تولید محتوای «باکیفیت» خودمان را ملزم می‌بینیم که با فضای دانشگاهی در حوزه‌ی آموزش ریاضی تعامل جدی داشته باشیم و دقت کافی را در تمام مسیرمان به کار بگیریم. به همین جهت مصمم هستیم که دقت را فدای سرعت کار نکنیم.

۲. به جهت تولید محتوایی که مناسب گروه خاصی از بچه‌ها نباشد و بتواند گره‌گشای کلاس‌های ریاضی در همه جای کشور باشد، از همین ابتدای مسیر همه‌ی تولیدات پروژه را در دسترس عموم قرار خواهیم داد تا با بررسی و بازخورد دادن، کمک کنند که محتواهای تولید شده برای گروه بیشتری از معلمان ریاضی در کشور قابل استفاده و مفید باشد.

ما امید داریم که با تولید محتوای ریاضی باکیفیت، به سهم خودمان قدمی برای بهبود کیفیت آموزش در سطح کشور برداریم. به همین جهت، گروه «امید ریاضی» یک گروه غیرانتفاعی است و همه‌ی فعالیت‌های این پروژه به رایگان در اختیار همه قرار می‌گیرد.