زهره پندی

سانتی‌‌گراد به فارنهایت

۲۷

چکیده

سارا و دارا، دو روش برای تبدیل درجه‌ی سانتی‌گراد به فارنهایت پیشنهاد کرده‌اند. در این طرح به مقایسه‌ی این دو روش می‌پردازیم.

سارا و دارا، دو روش برای تبدیل درجه‌ی سانتی‌گراد به فارنهایت پیشنهاد کرده‌اند.

این دو روش را با هم مقایسه کنید.

سارا: دما با واحد درجه‌ی سانتی گراد را در ۹ ضرب کن،

حاصل را بر ۵ تقسیم کن، سپس ۳۲ را به حاصل اضافه کن.

عدد به دست آمده، همان دما را با واحد فارنهایت نشان می‌دهد.

دارا: دما با واحد درجه‌ی سانتی گراد را دو برابر کن، سپس ۳۰ را به حاصل اضافه کن.

عدد به دست آمده، همان دما را با واحد فارنهایت نشان می‌دهد.

شرح فعالیت

روش سارا و دارا برای تبدیل درجه‌ی سانتی‌گراد به فارنهایت را در اختیار دانش‌آموزان بگذارید و از آن‌ها بخواهید این دو روش را با هم مقایسه کنند.

برای توضیح این که چطور می‌توانند این دو روش را با هم مقایسه کنند، می‌توانید این سوال‌ها را بپرسید:

 • روش هر کدام، دمای ۱۰ درجه‌ی‌ سانتی‌گراد را به چند درجه‌ی فارنهایت تبدیل می‌کند؟ دمای ۲۰ درجه‌ی سانتی گراد را به چند درجه تبدیل می‌کند؟ دماهای دیگر را چطور؟
 • در چه دماهایی روش دارا درجه‌ی فارنهایت را خیلی متفاوت از روش سارا محاسبه می‌کند؟
 • اگر بدانیم که روش سارا دقیق است، آیا استفاده از روش دارا را پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟

پس از آن‌که دانش‌آموزان فرصتی برای بررسی مسئله به‌صورت فردی داشتند، از آن‌ها بخواهید گروه‌های سه یا چهار نفره قرار بگیرند و ایده‌هایشان برای مقایسه‌ی این دو روش را بیان کنند و ایده‌های یکدیگر را بشنوند.

از دانش‌آموزان هر گروه بخواهید مراحل و نتیجه‌ی مقایسه‌شان را روی یک برگه‌ی بزرگ بنویسند و نتایج به دست آمده در گروه‌های دیگر را ارزیابی کنند.

هنگام ارزیابی کار گروه‌های دیگر از دانش‌آموزان بپرسید:

 • آیا این گروه توانسته است ایده‌اش را به‌خوبی نمایش دهد؟
 • آیا به نظر شما مقایسه‌ای که انجام شده است، درست و منطقی است؟
پاسخ برخی از گروه‌ها

ما ۱۰درجه ۱۰درجه از ۱۰۰ – تا ۱۰۰+ از هر دو روش حساب کردیم که هرکدام چه عددی را محاسبه می‌کنند. به نظرمان در دماهای خیلی زیاد و خیلی کم، تفاوت دو روش خیلی زیاد می‌شود.
پیشنهاد ما استفاده از روش سارا است، چون دقیق‌تر است و خیلی هم سخت نبود.

جدول دما

ما نمودار پیشنهاد سارا و دارا را از ۱۰۰- درجه‌ی سانتی‌گراد تا ۱۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد رسم کرده‌ایم.
محور افقی درجه‌ی سانتی گراد و محور عمودی درجه‌ی فارنهایت است.

همانطور که مشاهده می‌کنید در ۱۰ درجه‌ی سانتی‌گراد هر دو روش، ۵۰ فارنهایت را محاسبه می‌کنند.

بعد از آن با زیاد شدن دما، روش دارا، درجه‌ی فارنهایت را بیشتر از اندازه‌ی واقعی نشان می‌دهد و با کم شدن دما، روش دارا، درجه‌ی فارنهایت را کمتر از اندازه‌ی واقعی نشان می‌دهد.

اما همانطور که در نمودار هم دیده می‌شود، تفاوت دو روش، گرچه از هر دو طرف دارد زیاد می‌شود ولی خیلی زیاد نیست و ما با این که می‌دانیم روش سارا دقیق‌تر است، ولی در دماهای معمولی که در محیط زندگی‌مان هست، استفاده از روش دارا را پیشنهاد می‌کنیم، چون محاسباتش خیلی ساده‌تر است.

روش سارا: F۱=۱٫۸ C + ۳۲

روش دارا: F۲=۲ C + ۳۰

اختلاف روش دارا با روش سارا: F۲ – F۱= ۰٫۲ C -۲

قدر مطلق این اختلاف وقتی قدر مطلق C کم است، خیلی کم است ولی وقتی قدر مطلق C‌ زیاد می‌شود، زیاد و زیادتر می‌شود.

در ادامه از دانش‌آموزان بخواهید درباره‌ی ایده‌هایی که از دوستانشان یاد گرفته‌اند، صحبت کنند و این ایده‌ها را به برگه‌ی خودشان ضمیمه کنند.

منابع آموزشی مربوط به این طرح درس

 • پوستر
  سانتی‌گراد به فارنهایت
  زهره پندی
  سانتی‌گراد به فارنهایت

  در این پوستر دو روش برای تبدیل درجه‌ی سانتی‌گراد به فارنهایت آمده است که یکی دقیق و دیگری تقریبی اما ساده‌تر است. ایده مقایسه‌ی این دو روش محاسبه و تفاوت…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *