اُمید ریاضی، گروهی غیر تجاری‌ست که حول این ایده‌ی اصلی شکل گرفته است:

ما به عنوان گروهی از معلمان و آموزش‌گران ریاضی تلاش می‌کنیم در این پروژه به سهم خودمان، قدمی برای آموزش ریاضی باکیفیت و همگانی برداریم.

برای دستیابی به آموزش ریاضی باکیفیت، عناصر بسیاری مانند امکانات و ابزارهای آموزشی، فضای مناسب، محتوای آموزشی و غیره موثر هستند. ما در امید ریاضی روی «محتوا» تمرکز کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم سطوح مختلفی از محتوای باکیفیت را تولید کنیم.

تبدیل شدن به مرجع علمی در حوزه‌ی محتوای آموزش ریاضی باکیفیت و همگانی (در دسترس؟) در ؟ سال آینده (؟)

تولید محتوای باکیفیت و در دسترس در سطح

 • دانش‌آموزان دوره‌ی عمومی (اول تا نهم)
 • معلمان ریاضی
 • آموزشگران و پژوهشگران حوزه‌ی آموزش ریاضی

«اُمید ریاضی» خود را موظف می‌داند که اهتمام داشته باشد تولیداتش باکیفیت و در دسترس باشند.

در راستای در دسترس بودن تولیدات امید، ما تلاش می‌کنیم:

 • تولیدات امید برای دانش‌آموزان متفاوت قابل استفاده باشند و فاصله‌ی مکانی و نیازهای ویژه مانع دسترسی آن‌ها نشود.
 • محتواها تنوع قابل توجهی داشته باشند تا دامنه‌ی انتخاب معلمان گسترده‌تر شود و معلمان بیشتری بتوانند از این تولیدات استفاده کنند.
 • تولیدات گوناگون‌سازی شده باشند تا دانش‌آموزان با پیشینه‌ی دانش و تجربه‌ی متفاوت بتوانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

در راستای باکیفیت بودن تولیدات امید، ما به استناد پژوهش‌های حوزه‌ی تعلیم‌وتربیت و آموزش ریاضی تلاش می‌کنیم:

 • تولیدات امید یادگیرنده محور باشند.
 • در محتواها به ایده‌های کلیدی و مفاهیم اساسی بپردازیم.
 • آموزش ریاضی را با تمرکز روی حل مسئله پیش ببریم.
 • آموزش ریاضی را با تمرکز روی استدلال پیش ببریم.
 • یادگیری را به عنوان امرجمعی ببینیم و نقش گفت‌وگو و برقراری ارتباط ریاضی را پررنگ کنیم.