پروژه‌های توسعه‌ی معلمی

با وجود اینکه اعضای گروه «اُمید ریاضی» تجربه‌های زیادی در کار با معلمان، برگزاری کارگاه برای معلمان و به طور کلی فعالیت‌هایی در راستای توسعه‌ی شغلی معلمان داشته‌اند، این پروژه در اُمید هنوز به طور کامل آغاز به کار نکرده است.

مهم‌ترین اقدامی که تا به امروز در این راستا انجام شده است، تالیف متن‌هایی است که هر کدام به بخش‌هایی از موضوعات آموزشی ریاضی می‌پردازند و به معلمان کمک می‌کنند که هر بار به گوشه‌ای از گستره‌ی وسیع آموزش ریاضی نگاه کنند و در آن عمیق شوند.

این نوشته‌ها در صفحه‌ی اول سایت امید ریاضی در دسترس هستند و بازدید از آن‌ها آرام آرام افزایش می‌یابد.

اما چشم‌انداز این پروژه در امید ریاضی چیست؟

ما فکر می‌کنیم باید بتوانیم کل گستره‌ی آموزش ریاضی در دوره‌ی عمومی را به تعدادی دوره‌ی آموزشی تقسیم کنیم و برای هر کدام از دوره‌ها محتوای آفلاین تهیه کنیم تا معلمان همیشه به آن دسترسی داشته باشند. به جز این لازم است که دوره‌های آموزشی (حضوری یا آنلاین) مبتنی بر محتوای تولید شده وجود داشته باشد که معلمان در خلال گفت‌وگو با هم و به اشتراک گذاشتن تجربیاتشان بتوانند درک خود را در هر کدام از موضوعات عمیق‌تر کنند. این پروژه در صورت تامین منابع لازم، از برنامه‌های آینده‌ی گروه امید ریاضی است.