پروژه‌ی تدوین استانداردهای آموزشی اُمید ریاضی

ضرورت موضوع

سندها قرار نیست آموزش را متحول کنند. استانداردهای آموزش ریاضی که در گروه «اُمید ریاضی» تدوین می‌شوند هم با این ایده تولید نمی‌شوند که قرار است آموزش ریاضی را در سطح کشور یا برای مخاطبان این سایت متحول کنند. اما به نظر می‌رسد اگر بخواهیم قدمی عمیق‌تر از قدم‌های قبلی در حوزه‌ی تولید محتوای آموزش ریاضی برداریم نیازمند تدوین اسناد پشتیبان هستیم. یکی از مهم‌ترین این اسناد، دامنه‌ی محتوایی ریاضی در پایه‌های مختلف اول تا نهم است. دامنه‌ی محتوایی جدولی است که گستره‌ای از اهدافی که قرار است در پایه‌های مختلف پوشش داده شوند را نشان می‌دهد. این اهداف از این جهت مهم هستند که مسیر اصلی کار در کلاس‌های پایه‌های مختلف را نشان می‌دهند. به نظر می‌رسد در نبود این اهداف، یک مشکل اساسی هدر رفتن بخشی از وقت و انرژی معلم و دانش‌آموزان روی اهداف غیرارزشمند یا صرفا برای تسلط بر حل سوالاتی است که در منابع متفرقه آمده‌اند. دامنه‌ی محتوایی عمدتا بر پایه‌ی دو نوع مطالعه تدوین خواهد شد.

  • مطالعه‌ی تطبیقی اسناد برنامه‌درسی کشورهایی که در آموزش پیشرو هستند.
  • پژوهش‌های دست اولی که در حوزه‌ی آموزش ریاضی انجام شده‌اند.

در کنار دامنه‌ی محتوایی، تدوین مقالاتی در حوزه‌ی آموزش ریاضی در برنامه‌ی گروه امید ریاضی قرار گرفته است. این مقالات به جز حوزه‌های آموزشی (جبر، اعداد و عملیات و …) فرآیندهای ریاضی (استدلال، حل مسئله و …) و موضوعات جدیدتری مانند تفکر الگوریتمی، سواد ریاضی، ارزش‌های ریاضی و … را هم شامل می‌شوند.

فعالیت‌های انجام شده تا کنون

تا کنون در گروه امید ریاضی مطالعاتی در این زمینه انجام شده و به طور خاص در مورد موضوعات زیر مقاله‌هایی در دست تدوین است.

  • سواد ریاضی
  • ارزش‌های ریاضی
  • آموزش تفکر الگوریتمی
برنامه‌های بعدی

در ادامه، مطالعات گروه برای تدوین دامنه‌ی محتوایی آغاز خواهد شد و دامنه‌ی محتوایی آموزش ریاضی از اول تا سوم دبستان تدوین خواهد شد.