برچسب: جدول ضرب

 • امیر اصغری
  از صفر تا همنهشتی

  جدول پویای اعداد که از آن در این نوشته استفاده کرده‌ام، یک ماشین تابع است که شما به درون آن دسترسی دارید و به همین دلیل است که ابزاری بسیار…

 • جادوی جدول ضرب (۲)
  امیر اصغری
  جادوی جدول ضرب (۲)

  این دومین نوشته از مجموعه‌ای نوشته است که هدف آن‌ها به نمایش گذاشتن گنج‌های پنهان در جدول ضرب است.

 • جادوی جدول ضرب (۱)
  امیر اصغری
  جادوی جدول ضرب (۱)

  این اولین نوشته از مجموعه‌ای نوشته خواهد بود که هدف آن‌ها به نمایش گذاشتن گنج‌های پنهان در جدول ضرب است.