برچسب: جبر

 • امیر اصغری
  یادداشت‌های یک معلم (۱)

  فکر کردم به جای این که همینطوری ناگهان در مورد چیزی بنویسم که برایم جالب است و به این امید باشم که شاید یک نفر جایی از آن استفاده کند،…

 • جادوی جدول ضرب (۲)
  امیر اصغری
  جادوی جدول ضرب (۲)

  این دومین نوشته از مجموعه‌ای نوشته است که هدف آن‌ها به نمایش گذاشتن گنج‌های پنهان در جدول ضرب است.

 • جادوی جدول ضرب (۱)
  امیر اصغری
  جادوی جدول ضرب (۱)

  این اولین نوشته از مجموعه‌ای نوشته خواهد بود که هدف آن‌ها به نمایش گذاشتن گنج‌های پنهان در جدول ضرب است.