نمودارهای درختی تجزیه‌ی ۹۰

۷۶

چکیده

در این طرح یادگیری دانش‌آموزان تلاش می‌کنند که پیدا کنند برای یک عدد به چند روش می‌توان نمودار درختی رسم کرد. این کار فرصتی برای کاوش روی موضوع شمارش (ترکیبیات) فراهم می‌کند.

دو نمودار درختی‌ای که می‌بینی هر دو مربوط به تجزیه‌ی عدد ۹۰ هستند.

فکر می‌کنی نمودارهای درختی مربوط به تجزیه‌ی ۹۰ چند تا حالت مختلف دارند؟

شرح فعالیت
گام اول؛ مواجهه

از بچه‌ها بخواهید یک نمودار درختی برای تجزیه‌ی عدد ۴۵ بکشند. نمودارهای مختلفی که بچه‌ها کشیده‌اند را در کلاس نمایش دهید یا روی تخته بکشید. از آن‌ها بپرسید که چند نوع نمودار مختلف می‌بینند.

ممکن است بچه‌ها این دو نمودار را متفاوت ببینند. اما به آن‌ها توضیح بدهید که جابه‌جایی را حالت جدید در نظر نمی‌گیریم و این دو نمودار در واقع یک حالت هستند. با در نظر گرفتن اینکه این نمودارها شبیه به هم هستند دوباره در جمع به این فکر کنید که ۴۵ چند نوع نمودار درختی دارد.

در نهایت گفت‌وگو را با این نتیجه‌گیری جمع‌بندی کنید که ۴۵ دو نوع نمودار درختی متفاوت دارد که این نمودارهای پایین هستند.

گام دوم؛ کاوش

کاربرگ «چند تا نمودار درختی؟» را به بچه‌ها بدهید. در این کاربرگ قرار است روی انواع مختلف نمودار درختی عدد ۹۰ کار کنیم. در مرحله‌ی اول و دوم کاربرگ از بچه‌ها خواسته شده فردی به این سوال فکر کنند و پس از آن قرار است با یکی از دوستانشان کار را ادامه دهند و تلاش کنند طوری نمودارهای درختی ۹۰ را بکشند که مطمئن باشند چیزی جا نمانده.

بخش آخر کاربرگ کار روی نمودارهای درختی عدد ۱۶۸ است که ممکن است بعضی از بچه‌ها به آن نرسند و بعضی دیگر فردی یا گروهی به آن فکر کنند.

گام سوم؛ گفت‌وگوی جمعی

از بچه‌ها بخواهید روش‌هایی که برای فکر کردن داشته‌اند را در کلاس به اشتراک بگذارید. احتمالا هر کسی که روشش را بگوید دیگرانی هم هستند که شبیه او فکر کرده‌اند. می‌توانید روش‌ها را به اسم بچه‌ها روی تخته ثبت کنید تا بچه‌ها راحت‌تر با آن‌ها ارتباط برقرار کنند.

گام چهارم؛ بازاندیشی

از بین روش‌های مختلفی که در کلاس مطرح شد کدام روش برای تو جالب‌تر بود؟ چرا؟

منابع آموزشی مربوط به این طرح درس

  • کاربرگ
    نمودارهای درختی تجزیه‌ی ۹۰
    نمودارهای درختی تجزیه‌ی ۹۰

    در این کاربرگ تلاش شده است همه‌ی حالت‌های نمودار درختی تجزیه‌ی عدد ۹۰ پیدا شود. این فعالیت فرصتی برای تفکر نظام‌دار با موضوع مسئله‌ای در نظریه‌ی اعداد طبیعی را فراهم…

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *