نوع منبع: ابزار کاغذی

 • ابزار کاغذی
  دیوار کسر
  زهره پندی
  دیوار کسر

  دیوار کسر یکی از ابزارهای کاغذی است که می‌تواند درکی از اندازه‌ی کسرها ایجاد کند و در فعالیت‌ها و بازی‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

 • ابزار کاغذی
  قطعه‌های کسر
  زهره پندی
  قطعه‌های کسر

  در این منبع قطعه‌های کسری در دو مدل دایره‌ای و مستطیلی در نسخه‌های رنگی و غیررنگی و با عدد و بدون عدد برای استفاده در فعالیت‌های موضوع کسر آورده شده…

 • ابزار کاغذی
  برگه‌ی ثبت سرنخ‌ها
  زهره پندی
  برگه‌ی ثبت سرنخ‌ها

  برگه‌ی ثبت سرنخ‌ها تنها یک ابزار کاغذی برای ثبت محاسبات یک بازی است و استفاده‌ی دیگری ندارد.

 • ابزار کاغذی
  مسابقه‌‌ی اسب‌ها با دو تاس
  زهره پندینگار وکیلی
  مسابقه‌‌ی اسب‌ها با دو تاس

  در این منبع، دو صفحه‌ی بازی مربوط به طرح «مسابقه‌ی اسب‌ها با دو تاس» قرار داده شده است که پیشنهاد می‌شود مانند روند مطرح شده در طرح مربوطه، صفحات بازی…

 • ابزار کاغذی
  شکل‌های چند قسمتی
  زهره پندی
  شکل‌های چند قسمتی

  در این ابزار کاغذی، چندین شکل مستطیلی، مثلثی و دایره‌ای وجود دارند که به روش‌های مختلفی به دو، سه یا چهار قسمت تقسیم شده‌اند. بررسی مساوی بودن یا نبودن مساحت…

 • ابزار کاغذی
  مربع‌های چهار قسمتی
  زهره پندی
  مربع‌های چهار قسمتی

  در این ابزار کاغذی، چندین مربع وجود دارد که هر کدام به روش‌های مختلفی به چهار قسمت تقسیم شده‌اند. بررسی مساوی بودن یا نبودن مساحت این قسمت‌ها فرصت مناسبی برای…

 • ابزار کاغذی
  مربع‌های دو قسمتی
  زهره پندی
  مربع‌های دو قسمتی

  در این ابزار کاغذی، چندین مربع وجود دارد که هر کدام به روش‌های مختلفی به دو قسمت تقسیم شده‌اند. بررسی مساوی بودن یا نبودن مساحت این قسمت‌ها فرصت مناسبی برای…

 • ابزار کاغذی
  کاغذ مربعی
  نگار وکیلی
  کاغذ مربعی

  در این منبع چند کاغذ مربعی در دسترس است که برای فعالیت‌های مختلفی کاربرد خواهد داشت.

 • ابزار کاغذی
  کارت‌های شروط چندضلعی‌ها در صفحه
  نگار وکیلی
  کارت‌های شروط چندضلعی‌ها در صفحه

  در فعالیت «شکل‌ها در صفحه» بچه‌ها قرار است شکل‌هایی را با بیشترین محیط ممکن و شرایط مشخصی بسازند. این کارت‌ها شرایط هر شکل را مشخص می‌کنند.

 • ابزار کاغذی
  تخته‌ی میخی
  نگار وکیلی
  تخته‌ی میخی

  تخته‌های میخی از ابزارهایی هستند که در فعالیت‌های متنوعی در کلاس ریاضی استفاده می‌شوند. ابزار کاغذی تخته‌ی میخی، می‌تواند برای ثبت نتیجه‌ی کار بچه‌ها با تخته‌ی میخی کاربرد داشته باشد…

 • ابزار کاغذی
  محور اعداد
  زهره پندی
  محور اعداد

  محور اعداد در سطح‌های مختلف، برای یادگیری درباره‌ی اعداد و ارتباط میان آن‌ها استفاده می‌شود. محورهایی با مقیاس‌های مختلف، نقاط شروع و پایان مختلف و حتی محورهای بدون مقیاس و…

 • ابزار کاغذی
  مسابقه‌ی اسب‌ها با یک تاس
  زهره پندی
  مسابقه‌ی اسب‌ها با یک تاس

  این ابزار مجازی، صفحه‌ی بازی یک بازی شانسی معروف به نام «مسابقه‌ی اسب‌ها» است. این بازی با یک تاس انجام می‌شود. برای آگاهی از روش بازی می‌توانید به طرح یادگیری…

 • ابزار کاغذی
  قاب‌های ده‌تایی
  زهره پندی
  قاب‌های ده‌تایی

  قاب‌های ده‌تایی در طرح‌های یادگیری مختلفی استفاده می‌شوند. این قاب‌ها در شروع کار با اعداد، به کودک فرصت می‌دهند که به ارتباط میان اعداد تا ۱۰ فکر کند. در اینجا…

 • ابزار کاغذی
  قاب پنج‌تایی
  زهره پندی
  قاب پنج‌تایی

  قاب‌ پنج‌تایی در طرح‌های یادگیری مختلفی استفاده می‌شوند. این قاب‌ها در شروع کار با اعداد، به کودک فرصت می‌دهند که به ارتباط میان اعداد تا ۵ فکر کند.

 • ابزار کاغذی
  کارت‌های «چند برابر کن!»
  کارت‌های «چند برابر کن!»

  این ابزار کاغذی مرتبط با فعالیت «چند برابری» درست شده است. در این فعالیت بچه‌ها روی مفهوم چند برابر کردن اعداد کار می‌کنند.

 • ابزار کاغذی
  گسترده‌های مکعب
  زهره پندی
  گسترده‌های مکعب

  با تا کردن گسترده‌های مکعب می‌توان مکعب ساخت. در فایل زیر همه‌ی گسترده‌های یک مکعب آمده است که می‌توانید در فعالیت‌های مختلف از آن‌ها استفاده کنید.

 • ابزار کاغذی
  نوارهای گسترده کردن اعداد
  زهره پندی
  نوارهای گسترده کردن اعداد

  با روی هم گذاشتن این کارت‌ها می‌توان اعداد طبیعی کوچکتر از یک میلیون را ساخت و گسترده‌ شده‌ی آن‌ها را دید.

 • ابزار کاغذی
  صفحه‌ی بازی دوز اعداد صحیح
  زهره پندی
  صفحه‌ی بازی دوز اعداد صحیح

  در یک برگه شش صفحه‌ی بازی دوز اعداد صحیح کنار هم قرار گرفته است.

 • ابزار کاغذی
  شکل دست راست و چپ
  نگار وکیلی
  شکل دست راست و چپ

  شکل‌های دست راست و چپ در فعالیت‌های مختلفی استفاده می‌شوند. شکل دست راست و چپ در این فایل در دو صفحه قرار گرفته‌اند

 • ابزار کاغذی
  بلوک‌های ده‌دهی
  زهره پندی
  بلوک‌های ده‌دهی

  بلوک‌های ده‌دهی یا مبنای ده برای نمایش اعداد طبیعی و اعشاری به‌کار می‌روند. در فایل‌های زیر این بلوک‌ها با طراحی سه‌بعدی، به صورت جدا جدا در دسترس هستند.

 • ابزار کاغذی
  جدول ضرب
  زهره پندی
  جدول ضرب

  ابزار کاغذی جدول ضرب در دو اندازه آمده است. از جدول ضرب می توانید در فعالیت‌های متنوع بسیاری استفاده کنید. حتی دیدن این جدول نیز می‌تواند به درک دانش‌آموزان از…

 • ابزار کاغذی
  جدول جمع
  زهره پندی
  جدول جمع

  ابزار کاغذی جدول جمع در دو اندازه آمده است. از جدول جمع می‌توانید در فعالیت‌های متنوع بسیاری استفاده کنید. حتی دیدن این جدول نیز می‌تواند به درک دانش‌آموزان از جمع…

 • ابزار کاغذی
  مثلث‌های متساوی‌الساقین
  نگار وکیلی
  مثلث‌های متساوی‌الساقین

  با استفاده از مثلث‌های موجود در این ابزار کاغذی، می‌توان ترکیب و خرد کردن شکل‌های دو بعدی را تجربه کرد.

 • ابزار کاغذی
  برگه‌‌های نقطه‌ای
  زهره پندی
  برگه‌‌های نقطه‌ای

  برگه‌های نقطه‌ای در فعالیت‌های زیادی به‌کار می‌آیند. در این ابزار کاغذی برگه‌های نقطه‌ای، به ترتیب با مربع‌هایی به ضلع ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ میلی‌متر آمده است.

 • ابزار کاغذی
  برگه‌‌های شطرنجی
  زهره پندی
  برگه‌‌های شطرنجی

  برگه‌های شطرنجی در فعالیت‌های زیادی به‌کار می‌آیند. هر کدام از این فعالیت‌ها ممکن است به برگه‌ای شطرنجی با خانه‌هایی با اندازه‌ای ویژه نیاز داشته باشند. در فایل‌های زیر برگه‌های شطرنجی،…

 • ابزار کاغذی
  شکلک‌ها
  نگار وکیلی
  شکلک‌ها

  این شکلک‌ها شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند که دانش‌آموزان را قادر می‌سازد به چند روش مختلف آن‌ها را دسته‌بندی کنند.

 • ابزار کاغذی
  شکل‌های هندسی
  نگار وکیلی
  شکل‌های هندسی

  از شکل‌های هندسی می‌توان در فعالیت‌های مختلفی استفاده کرد.

 • ابزار کاغذی
  میله‌های ۱ تا ۱۰
  زهره پندی
  میله‌های ۱ تا ۱۰

  میله‌های ۱ تا ۱۰ یک بازنمایی طولی از اعداد ۱ تا ۱۰ را نمایش می‌دهند و به کودک نوآموز کمک می‌کنند که طول آن‌ها را با هم مقایسه کند و…

 • ابزار کاغذی
  کارت اعداد
  زهره پندی
  کارت اعداد

  از کارت اعداد ۱ تا ۱۰۰ برای بازی‌ها و فعالیت‌های متنوع می‌توان استفاده کرد.

 • ابزار کاغذی
  جدول ۱ تا ۱۰۰
  زهره پندی
  جدول ۱ تا ۱۰۰

  از جدول ۱ تا ۱۰۰ می توانید در فعالیت‌های متنوع بسیاری استفاده کنید. حتی دیدن این جدول نیز می‌تواند به درک عددی دانش آموزان در اوایل دوره دبستان کمک کند.