موضوع: مکان‌یابی و مختصات نقطه

 • مکان‌یابی
  زهره پندی
  مکان‌یابی

  در این فعالیت، دانش‌آموزان در گروه‌های دو نفره با استفاده از صفحه و مهره، یک بازی در رابطه با مکان‌یابی انجام می‌دهند.

 • نشریه
  واژه‌نامه‌ی ریاضی؛ طول و عرض
  واژه‌نامه‌ی ریاضی؛ طول و عرض

  در این مطلب از نشریه‌‌ی برهان که نام آن واژه‌نامه‌ی ریاضی است، کلماتی معرفی شده‌اند که در ریاضی چند معنی دارد. این مطلب به طور خاص به بررسی واژه‌های «طول»…