برچسب: احتمال

  • هوشمند حسن‌نیا
    نظم و پدیده‌ی تصادفی

    در این نوشته تلاش می‌کنم وجه دیگری از شهود بچه‌ها در مورد پدیده‌ی تصادفی را پیش بکشم. در واقع خواهم گفت عده‌ای از بچه‌ها در مواجهه با پدیده‌های تصادفی دنبال‌ِ…

  • هوشمند حسن‌نیا
    عاملیت، اراده و پدیده‌ی تصادفی

    در چند سال اخیر، از روی کنجکاوی، در روزهای اولِ فصل احتمال مهمان کلاس‌های دوم و سوم شده‌ام و همراه معلم، جریان کلاس را پیش برده‌ایم. چیزی که من را…