گزارش‌ کار اُمید

برای آگاهی مخاطبان و حامیان گرامی، اُمید ریاضی در انتهای هر فصل گزارشی از وضعیت پیشرفت پروژه، موفقیت‌های به دست آمده و چالش‌های مسیر ارائه می‌کند.

درصد هزینه‌های انجام شده تا به حال

۳۶%

درصد هزینه‌های تأمین شده تا به حال

۷%
حامیان حقیقیتاریخ حمایت
ندا نکوفر، مهدا مرتضوی، راضیه جلالی طهرانی و اکرم پورپروینتابستان ۱۴۰۲
ندا نکوفر و اکرم پورپروینپاییز ۱۴۰۲
ندا نکوفر، اکرم پورپروین، افسانه اصغری، پوریا سلطانی، روژینا معرفت، زهرا نریمانی و فاطمه مهدویزمستان ۱۴۰۲
ندا نکوفر، اکرم پورپروین و حبیب فارسیبهار ۱۴۰۳
حامیان حقوقینوع و تاریخ حمایت
خانه یادگیری سروخانه‌ی یادگیری معلمان سروفضای کار در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳