گزارش‌ کار اُمید

برای آگاهی مخاطبان و حامیان گرامی، اُمید ریاضی در انتهای هر فصل گزارشی از وضعیت پیشرفت پروژه، موفقیت‌های به دست آمده و چالش‌های مسیر ارائه می‌کند.

درصد هزینه‌های انجام شده تا به حال

۳۸%

درصد هزینه‌های تأمین شده تا به حال

۱۰%

حمایت از پروژه‌ها

جدا از حمایت به شیوه‌ی جمع‌سپاری، می‌توانید یکی از پروژه‌های اُمید را به صورت کامل حمایت کنید. می‌شود پیش‌بینی کرد که این شیوه‌ی حمایت بیشتر مناسب شرکت‌ها، نهاد‌ها، مدارس و به طور کلی شخصیت‌های حقوقی‌ست.

حامیان حقیقیتاریخ حمایت
ندا نکوفر، مهدا مرتضوی، راضیه جلالی طهرانی و اکرم پورپروینتابستان ۱۴۰۲
ندا نکوفر و اکرم پورپروینپاییز ۱۴۰۲
ندا نکوفر، اکرم پورپروین، افسانه اصغری، پوریا سلطانی، روژینا معرفت، زهرا نریمانی و فاطمه مهدویزمستان ۱۴۰۲
ندا نکوفر، اکرم پورپروین، حبیب فارسی، وحید مطلق، زهرا رنجبرفرد و هوشمند حسن‌نیابهار ۱۴۰۳
اکرم پورپروین و ندا نکوفرتابستان ۱۴۰۳
حامیان حقوقینوع و تاریخ حمایت
خانه یادگیری سروخانه‌ی یادگیری معلمان سروتأمین فضای کار فردی، گروهی و جمعی
از فروردین ۱۴۰۲ تا کنون
نور دانش دبستان  نور دانش
پشتیبانی بخشی از نیروی انسانی فعال در حوزه توسعه معلمی امید
از مهر ۱۴۰۲ تا کنون