پروژه‌ها

جدا از فرآیند جمع‌سپاری، شیوه‌‌ی دیگری هم برای حمایت مالی از امید ریاضی در نظر گرفته شده است.

هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمایل به حمایت مالی از امید ریاضی داشته باشد، این امکان را دارد که یکی از پروژه‌های زیر را انتخاب و هزینه‌ی آن را تأمین کند.

در اینجا هر پروژه را به صورت مختصر و یک صفحه‌ای معرفی کرده‌ایم. اگر مایل بودید در مورد هر کدام بیشتر بدانید یا مایل بودید با تأمین هزینه‌ی هر کدام، در پروژه مشارکت کنید، کافی‌ست از طریق دکمه‌ی زیر، پیامی برای ما بفرستید.

با حمایت شما، پروژه منتخبتان وارد فرآیند اجرا می‌شود و با نام شما از فهرست پروژه‌های پیشنهادی به فهرست پروژه‌های در حال اجرا و پس از اجرا به فهرست پروژه‌های اجرا شده منتقل می‌شود.

۲۵ نفر روز

۳۰۰ میلیون ریال

۵۰ نفر روز

۶۰۰ میلیون ریال

۲۰ نفر روز

۲۰۰ میلیون ریال

۱۵ نفر روز

۱۵۰ میلیون ریال

۱۷۰ نفر روز

۲۰۰۰ میلیون ریال

۵۰۰ نفر روز

۶۰۰۰ میلیون ریال