گزارش فعالیت‌های «اُمید ریاضی» در پاییز و زمستان ۱۴۰۲

در پاییز و زمستان ۱۴۰۲ دو اتفاق کلیدی در مسیر پروژه تغییراتی را رقم زد.

اول اینکه به دلیل فراهم نشدن منابع مالی کافی، برنامه‌ریزی‌های قبلی تعدیل شد و تصمیم گرفتیم با توجه به منابع موجود بخش‌هایی از پروژه را پیش ببریم. به طور مشخص فعالیت‌ها در حوزه‌ی مطالعات برنامه‌درسی بسیار کاهش یافت اما توسعه‌ی سایت امید و بارگذاری طرح‌ها و منابع یادگیری روی آن و پروژه‌ی کتاب‌های موضوعی با سرعت کمتری ادامه پیدا کردند.

دوم اینکه بخش توسعه‌ی معلمی به فعالیت‌های گروه امید ریاضی اضافه شد. از شروع پروژه‌ی امید اهمیت حوزه‌ی آموزش معلمان و توسعه‌ی معلمی برای ما واضح بود. اما با توجه به تعیین هدف کلی «تولید محتوا» در همه‌ی مراحل اصرار داشتیم که ماموریت امید برگزاری دوره‌های آموزش معلم نیست. اما آنچه در این دوره به فعالیت‌های گروه امید اضافه شد، کارگروهی برای تولید محتوا در حوزه‌ی توسعه‌ی معلمی است و ماموریت گروه امید همچنان تغییری نکرده است.

بنابراین همچنان که در صفحه‌ی اول وب‌سایت «اُمید ریاضی» قابل مشاهده است، این پروژه در حال حاضر چهار کارگروه دارد.

۱. استانداردهای آموزشی

۲. توسعه‌ی معلمی

۳. کتاب‌های موضوعی

۴. طرح‌های یادگیری

گزارش فعالیت هر کدام از این کارگروه‌ها به اختصار در پایین آمده است.

استانداردهای آموزشی

این کارگروه در این دو فصل کم‌فعالیت‌ترین کارگروه امید بوده است. در این مدت سه جلسه در این کارگروه برگزار شده که موضوعات آن‌ها سواد ریاضی، ارزش‌های ریاضی و تفکر رایانشی بوده است. این جلسات به طور میانگین با حضور ۸ نفر از اعضا برگزار شده است.

برنامه‌های بعدی این کارگروه در صورت تامین منابع، تدوین مقاله‌هایی در حوزه‌های سواد ریاضی، تفکر رایانشی، ارزش‌های ریاضی و سواد مالی است.

توسعه‌ی معلمی

بخشی با عنوان نوشته‌ها به وب‌سایت «اُمید ریاضی» اضافه شده است. در این بخش نوشته‌هایی با موضوعات مختلف در حوزه‌ی آموزش ریاضی توسط اعضای پروژه منتشر می‌شود. تا کنون ۲۵ نوشته در این بخش در موضوعات مختلف تدوین شده است.

ماموریت آینده‌ی کارگروه توسعه‌ی معلمی تولید دوره‌های محتوای دانش ریاضی به صورت آفلاین برای معلمان است.

کتاب‌های موضوعی

تدوین محتوای ریاضی اولین کتاب موضوعی امید ریاضی با نام «اعداد ۱ تا ۱۰» در این مدت به پایان رسید و کار روی محتوای ریاضی کتاب موضوعی بعدی با نام «اعداد ۱۱ تا ۲۰» شروع شده است.

به جز این تعدادی از فعالیت‌های کتاب اول به صورت آزمایشی در کلاس‌های درس معلمان داوطلب اجرا شده‌اند و بازخورد آن‌ها را دریافت کرده‌ایم.

فرآیند تصویرگری کتاب اعداد ۱ تا ۱۰ همچنان ادامه دارد و امیدواریم که تا پایان بهار ۱۴۰۳ به طور کامل به اتمام برسد.

برنامه‌ی بعدی این کارگروه – به جز تدوین محتوای ریاضی کتاب ۱۱ تا ۲۰ و پروژه‌ی تصویر هر دو کتاب – آماده کردن بسته‌ی پشتیبانی از معلم برای کتاب ۱ تا ۱۰ است.

طرح‌های یادگیری

در آذر ۱۴۰۲ سایت امید ریاضی به صورت رسمی آغاز به کار کرد. به طور دقیق از ۱۸ آذر متعهد شدیم که روزی ۱ منبع یا طرح یادگیری به وب‌سایت اضافه کنیم. تا امروز در مجموع ۱۲۶ طرح و منبع یادگیری روی وب‌سایت امید ریاضی قرار گرفته است.

برای مشاهده‌ی گزارش فعالیت‌های سال اول پروژه‌ی «اُمید ریاضی» اینجا را ببینید.