موضوع: مجموعه‌ها و منطق

 • نشریه
  چه کسی مردم دار است؟
  چه کسی مردم دار است؟

  در این مقاله از نشریه برهان، جورج سامِرز معمایی شیرین طرح کرده‌است که با کمک منطق و استدلال می‌شود آن‌ را حل کرد.

 • نشریه
  معما و سرگرمی‌های ریاضی
  معما و سرگرمی‌های ریاضی

  در این مقاله از نشریه‌ی برهان سیدمحمدرضا هاشمی موسوی، ۱۸ بازی ریاضی مطرح می‌کند که هر یک از آنان به طریقی خلاقیت دانش‌آموزان را برانگیخته می‌کند و مهارت استدلال را…