برچسب: مشتق

  • امیر اصغری
    یادداشت‌های یک معلم (۲)

    درس امروز مشتق است از کتاب حسابان (۲). کتاب را نگاه می‌کنم، با این عنوان شروع می‌شود: خط مماس بر منحنی؛ سپس در شروع درس با روش معمول، تحت عنوان…