برچسب: لالا هیلی

  • زهره پندی
    بازاندیشی روی جبر (۱)

    یکی از اولین ایده‌هایی که به من کمک کرد که با کار آموزش‌ریاضی‌کارها آشنا شوم، دو تا مقاله‌ی زیبا از سلیا هویلز و لالا هیلی بود که هنوز هم دوستشان…