برچسب: الگو

  • امیر اصغری
    یادداشت‌های یک معلم (۱)

    فکر کردم به جای این که همینطوری ناگهان در مورد چیزی بنویسم که برایم جالب است و به این امید باشم که شاید یک نفر جایی از آن استفاده کند،…