کتاب اعداد-۵

فعالیت ۱- گروهی

ابتدا از دانش‌آموزان بخواهید در گروه‌های دو نفره قرار بگیرند. به هر گروه پنج تا مهره بدهید و توضیح دهید که برای بازی به آن نیاز دارند.

سپس تصویر شرح بازی را در کلاس نمایش دهید و دانش‌آموزان را دعوت کنید که درکشان از بازی را بگویند یعنی توضیح دهند که فکر می کنند بازی چطور انجام می‌شود.

خودتان یک بار شرح بازی را از روی تصویر بگویید:

  • بازی با پنج مهره و به نوبت انجام می‌شود.
  • یکی از بازیکنان مهره‌ها را بر می‌دارد و هرچند تا از آن‌ها را که دوست دارد در یک دستش پنهان می‌کند و مهره‌های دست دیگرش را نشان می‌دهد.
  • دیگری باید بگوید که او چند تا از مهره‌ها را پنهان کرده است.
  • حالا نوبت عوض می‌شود و دیگری باید پنج مهره را در دست بگیرد و بازی را ادامه دهد.

این هم فایل سیاه و سفید شرح بازی:

به بچه‌ها فرصت دهید که بازی کنند و خودتان هنگام بازی به گروه‌ها سر بزنید و مطمئن شوید که بازی را درست انجام می‌دهند.

در پایان مهره‌ها را به کمک بچه‌ها جمع کنید و برای بازی‌های دیگر نگه دارید.

فعالیت ۲- فردی

کاربرگ زیر چند حالت از بازی را نشان می‌دهد. به دانش‌آموزان توضیح دهید که تعداد کل مهره‌ها ۵ تا است و از آن‌ها بخواهید بنویسند که در هر کدام از دست‌های بسته، چند دانه هست:

این هم سیاه و سفید همان کاربرگ:

فعالیت ۳- فردی

در ادامه کاربرگ زیر را به بچه‌ها بدهید و از آن‌ها دعوت کنید که به صورت فردی، در هر خانه‌ی خالی تعدادی دانه بکشند تا هر پنجره به تعداد عددی که بالای آن نوشته شده، دانه داشته باشد:

این هم فایل سیاه و سفید کاربرگ:

فعالیت ۴- بازاندیشی

در پایان با باز کردن انگشت‌های یک دست، عدد ۵ را با استفاده از یک دست نمایش دهید و به بچه‌ها فرصت دهید تا عدد ۵ را با باز کردن ۵ تا انگشت با دو تا دستشان نشان دهند، دست‌های یکدیگر را ببینند و اگر تعداد انگشت‌های باز دوستشان کمتر یا بیش‌تر از ۵ تا بود، به او کمک کنند که تعداد را اصلاح کند.


تنظیم‌کننده:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *