کتاب اعداد-۳

فعالیت ۱- کلاسی

ابتدا تصویر زیر را به بچه‌ها نمایش دهید و از آن‌ها بخواهید که ببینند چه چیزی در تصویر می‌بینند. به آن‌ها فرصت دهید که به تنهایی نگاه کنند و سپس به نوبت ایده‌هایشان را بگویند. به همه‌ی ایده‌ها توجه کنید و ایده‌های ریاضی را که به ترتیب تصویرها و ارتباط میان آن‌ها اشاره می‌کنند، پررنگ کنید.

فعالیت ۲- فردی

کاربرگ زیر را در اختیار بچه‌ها قرار دهید تا مانند نمونه، اعداد ۱ تا ۵ را به بازنمایی‌های دیگر آن‌ها وصل کنند.

این هم سیاه و سفید همان کاربرگ:

فعالیت ۳- بازاندیشی

در پایان برای دانش‌آموزان توضیح دهید که در کاربرگ بالا اعداد ۱ تا ۵ با نوشتن آن‌ها، با باز کردن انگشت‌ها و با استفاده از کارت‌های بازی نمایش داده شده‌اند و از آن‌ها بخواهید یک نقاشی بکشند و اعداد ۱ تا ۵ را یک طور دیگر، هر طوری که دوست دارند، نمایش دهند.


تنظیم‌کننده:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *