نوع منبع: کتاب

 • کتاب
  اسم من… مربع
  اسم من… مربع

  این کتاب برای معرفی مربع مناسب است. یعنی به کمک این کتاب بچه‌ها با مربع آشنا می‌شوند و درک می‌کنند که مربع مستقل از رنگ و اندازه‌اش مربع است.

 • کتاب
  اسم من… مثلث
  اسم من… مثلث

  این کتاب برای معرفی مثلث مناسب است. یعنی به کمک این کتاب بچه‌ها با مثلث آشنا می‌شوند و درک می‌کنند که مثلث مستقل از رنگ و اندازه‌اش مثلث است.

 • کتاب
  کرم اندازه‌گیر
  کرم اندازه‌گیر

  کرم کوچولو با اندازه‌گیری کردن دم سینه‌سرخ، گردن مرغ آشتی، نوک توکا و… جان خودش را نجات می‌دهد و زندگی می‌کند.

 • کتاب
  با آینه پیدا کن
  با آینه پیدا کن

  یافتن پاسخ ۲۵ معما از دل تصاویر، فعالیت با این کتاب را شیرین و سرگرم کننده می‌کند. با قرار دادن آینه سمت راست یا چپ تصویر و ترکیب شکل با…

 • کتاب
  رژه‌ی ۱۰۰ تایی‌ها
  رژه‌ی ۱۰۰ تایی‌ها

  به نظر می‌رسد که این کتاب، برای استفاده در کلاس ریاضی نوشته شده است، هم پر از فرصت‌های شمردن و تخمین تعداد است و هم تصاویری برای تقویت دیدن و…